Hoạt động

Hoa khôi Sinh viên Tài năng NHG 2021 sẽ được nhận giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng

Hoa khôi Sinh viên Tài năng NHG 2021 sẽ được nhận giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

Hơn 3.000 thí sinh dự kiến đăng kí thi 'Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021'

Hơn 3.000 thí sinh dự kiến đăng kí thi 'Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021'

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

Võ Hoàng Yến làm giám khảo tìm hoa khôi sinh viên tài năng

Võ Hoàng Yến làm giám khảo tìm hoa khôi sinh viên tài năng

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

Miss University NHG 2021: Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp

Miss University NHG 2021: Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức thi Hoa khôi Sinh viên tài năng

Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức thi Hoa khôi Sinh viên tài năng

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

GDVN-Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng vừa chính thức công bố cuộc thi Miss University – Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021: Cơ cấu Giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021: Cơ cấu Giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng

Mar 23, 2021Quan Tri Cuoc Thi - Hoạt động

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên tài năng NHG 2021: Cơ cấu Giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng