Danh sách thí sinh - Miss University 2021

*Chọn logo trường để xem danh sách thí sinh của mỗi trường hoặc tìm thí sinh tại đây
Nguyễn Anh Thư
SBD: 270 Năm hai
Lê Thị Anh Toại
SBD: 269 Năm hai
Lê Huỳnh Sang
SBD: 268 Năm nhất
Trần Nguyễn Mai Trâm
SBD: 267 Năm ba
Phạm Gia Hân
SBD: 266 Năm nhất
Nguyễn Phạm Thuý Vy
SBD: 265 Năm ba
Trần Thị Như Tình
SBD: 264 Năm nhất
Lê Thị Thu Tài
SBD: 263 Năm nhất
Bùi Nguyễn Tường Vi
SBD: 261 Năm nhất
Vũ Thị Thảo
SBD: 260 Năm ba
Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên
SBD: 259 Năm nhất
Đặng Thanh Trang
SBD: 257 Năm ba
Vũ Thị Như Quỳnh
SBD: 256 Năm ba
Nguyễn Thị Bích Duyên
SBD: 255 Năm nhất
Dương Đoàn Ngọc Trân
SBD: 254 Năm hai
Trần Vũ Như Quỳnh
SBD: 253 Năm nhất
Nguyễn Nhật Yến Nhi
SBD: 252 Năm nhất
Nguyễn Thị Hằng
SBD: 250 Năm nhất
Lâm Thanh Trúc
SBD: 249 Năm ba
Minh Nguyệt
SBD: 248 Năm ba
Huỳnh thủy Trúc
SBD: 246 Năm ba
Bùi Thị Hương Thu
SBD: 245 Năm hai
Huỳnh Hà Như Ý
SBD: 244 Năm ba
Đoạn Yên Khuyên
SBD: 242 Năm hai
Nguyễn Ngọc Bích Vy
SBD: 241 Năm nhất
Hoàng Thị Linh Nhi
SBD: 240 Năm nhất
Nguyễn Kim Phụng
SBD: 238 Năm nhất
Nguyễn Hoàng Thu Ngân
SBD: 237 Năm nhất
Nguyễn Diệu Linh
SBD: 236 Năm nhất
Trần Thị Thanh Tâm
SBD: 234 Năm ba
Nguyen Thi Ngoc Huyen
SBD: 233 Năm ba
Nguyễn Hoàn Yến Nhi
SBD: 232 Năm nhất
Phạm Thiên Hương
SBD: 231 Năm nhất
Hồ Châu Huệ Giang
SBD: 230 Năm hai
Nguyễn Hiếu Anh
SBD: 228 Năm ba
Hoàng Huy
SBD: 227 Năm nhất
Nguyễn Trần Thanh Trinh
SBD: 225 Năm nhất
Nguyễn Dương
SBD: 223 Năm ba
Mai Đào Băng Trinh
SBD: 222 Năm nhất
Nguyễn Vũ Thanh Vi
SBD: 220 Năm hai
Huỳnh Bích Trân
SBD: 219 Năm hai
Nguyễn Thanh Phương
SBD: 215 Năm tư
Nguyễn Ngọc Yến Nhi
SBD: 209 Năm hai
Châu Hồng Ngọc
SBD: 198 Năm ba
Nguyễn Thị Trúc Linh
SBD: 195 Năm nhất
VŨ THỊ NHƯ Ý
SBD: 192 Năm nhất
Chu Hoàng Phương Khanh
SBD: 191 Năm hai
Trần Ái Linh
SBD: 188 Năm nhất
Tran Duong
SBD: 187 Năm tư
Nguyễn Anh
SBD: 186 Năm ba
Phan Nguyễn Thanh Thảo
SBD: 178 Năm tư
phan linh
SBD: 172 Năm nhất
Trương Ngọc Minh Châu
SBD: 169 Năm hai
Ngô Ngọc Huyền Trân
SBD: 155 Năm nhất
Nguyễn Ngọc Bích Vy
SBD: 135 Năm nhất
Nguyễn Ngọc
SBD: 125 Năm tư