Trần Thị Tuyết Mai
SBD:630
Trần Thị Tuyết Mai
Lượt bình chọn: 17
Trần Thị Tuyết Mai
SBD: 630
Năm ba
Lượt xem: 465
Tuổi
22
Chiều cao
1m53
Cân nặng
45
Số đo 3 vòng
83,60,93
Không có