THAM GIA NGAY

GIÁM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH

GÓP MẶT CỦA NGÔI SAO

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG VIÊN MỚI

Ngô Hạ Vy
SBD: 370
Năm nhất
Huỳnh Thủy Trúc
SBD: 246
Năm ba
Nguyễn Vũ Thanh Vi
SBD: 220
Năm hai
Phan Châu Huyền My
SBD: 610
Năm ba
Phạm Trung Hậu
SBD: 336
Năm nhất
Nguyễn Thương Thảo
SBD: 355
Năm hai
Nguyễn Ngọc Kim Tuyến
SBD: 575
Năm nhất
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
SBD: 459
Năm nhất
Âu Tố Vy
SBD: 429
Năm nhất
Hành trình chạm đỉnh vinh quang
THAM GIA NGAY

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI