THAM GIA NGAY

GIÁM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH

GÓP MẶT CỦA NGÔI SAO

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG VIÊN MỚI

Hoàng Thị Ngọc Vy
SBD: 490
Năm nhất
Lê Thanh Diệu
SBD: 425
Năm nhất
Nguyễn Thị Ngọc Bích
SBD: 379
Năm nhất
Huỳnh Mai Vân Anh
SBD: 608
Năm nhất
Nguyễn Thương Thảo
SBD: 355
Năm hai
Huỳnh Thủy Trúc
SBD: 246
Năm ba
Phạm Hồng Loan
SBD: 657
Năm hai
Nguyễn Xuân Trang
SBD: 546
Năm hai
Ngọc Huyền
SBD: 504
Năm nhất
Trần Thị Anh Thi
SBD: 638
Năm hai
Hành trình chạm đỉnh vinh quang
THAM GIA NGAY

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI