THAM GIA NGAY

GIÁM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH

GÓP MẶT CỦA NGÔI SAO

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG VIÊN MỚI

Lê Thị Thu Tài
SBD: 263
Năm nhất
Hoàng Nguyệt Ánh
SBD: 539
Năm nhất
Phan Thị Tuyết Hạnh
SBD: 283
Năm hai
Trần Thảo
SBD: 654
Năm ba
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
SBD: 413
Năm nhất
Lý Mẫn Nhi
SBD: 299
Năm tư
Huỳnh Trâm
SBD: 285
Năm tư
Nguyễn Thị Cẩm Ly
SBD: 542
Năm nhất
Phan Hoàng Ngọc Thảo
SBD: 366
Năm tư
Nguyễn Ngọc Bích Vy
SBD: 135
Năm nhất
Hành trình chạm đỉnh vinh quang
THAM GIA NGAY

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI